Hoe beslis je of je de rivier oversteekt?

Na de succesvolle verovering van Gallië stond Julius Caesar voor een dilemma. Moest hij zich aan gemaakte afspraken en aan de mores van de Romeinse republiek houden, of moest hij daarmee breken? Juist om die republiek te redden? Die beslissing kon hij nemen door wel of niet de rivier de Rubicon over te steken. Uiteindelijk heeft hij besloten de rivierbedding te doorkruisen en de rest is geschiedenis. Sterker nog, de rest heeft de geschiedenis van de Westerse wereld bepaald.

De kern van het verhaal van Caesar aan de Rubicon gaat over zijn beoordelingsvermogen. Zijn vermogen om de situatie in te schatten en op basis daarvan een besluit te nemen.

Eenzelfde beoordelingsvermogen – op een iets minder wereldomspannende schaal - speelt mee in het vinden van de juiste kandidaat voor een functie. Hoe bepaal je wie je nodig hebt? Hoe weet je of je die gevonden hebt? 

Het speelt eveneens als je nadenkt over een nieuwe functie. Wat moet de volgende stap worden in je carrière? Hoe bepaal je of dit de functie en het bedrijf zijn waarin je die stap wilt zetten?

Dat zijn lastige vragen en Rubicon faciliteert bij de beantwoording. Het is voor beide partijen een majeure beslissing en het helpt als iemand met ervaring en kennis van zaken je kan assisteren.